nom i cognoms


any de titulació*


universitat


correu electrònic


telèfon


missatge


ASSOCIACIÓ D'ENGINYERS GEÒLEGS DE CATALUNYA
”D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer AEGCAT, el responsable del qual és l’Associació d’Enginyers Geòlegs de Catalunya. Les vostres dades seran únicament d'ús intern. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a aegcat@gmail.com”
Web provisional de l'AEGCAT
* any d'expedició del títol (veure imatge adjunta):
BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LES TITULACIONS QUE HI TENEN ACCÉS

El passat 20 d'abril, l'Ajuntament de Barcelona va publicar al D.O.G.C. - Núm. 7103, "ANUNCI sobre borsa de treball de la categoria de tècnic/a superior en enginyeria".
Alguns dels nostres companys Enginyers Geòlegs s’hi van inscriure i, inicialment, els van qualificar com a aptes. Al cap d’uns dies, però, se'ls va notificar que no podien optar a la borsa de treball.
Des de l'Associació d'Enginyers Geòlegs, s'han iniciat els tràmits per a que regeixi el principi d’igualtat que cal respectar en l’accés de la Funció Pública.
L'Associació d'Enginyers Geòlegs que agrupa professionals titulats que exerceixen una activitat professional vol participar activament en el procés de modificació dels cossos de l’administració i la vinculació a les titulacions acadèmiques, per obrir l’espectre a tots els professionals titulats que acreditin els coneixements i/o experiència necessaris per formar part del cos de l’administració.
Des de l’AEG seguim insistint en la necessitat de tenir el suport del màxim nombre de professionals de l’Enginyeria Geològica, per tal de representar-los i tirar endavant procediments com aquests, necessaris per al desenvolupament de la nostra professió. De moment comptem amb el suport del 40% dels titulats de la UPC-UB, però volem seguir avançant en el nivell de representativitat.
Per aquest motiu seguim demanant un esforç als Enginyers Geòlegs que ja ens doneu suport, per a demanar als companys i col·legues de professió que donin suport a l'Associació d'Enginyers Geòlegs simplement facilitant les dades de contacte mitjançant el link aegcat.plisweb.com.

Create a free web site at www.plisweb.com