19/06/2015 - Informació correspondència Títols Pre-Bolonya - MECES

Tots aquells que vulgueu consultar la correspondència entre Títols Universitaris Oficials i els nivells MECES, entreu al següent enllaç:


A dia d'avui, els ensenyaments de 1er i 2on cicle reconeguts són:

  • Enginyer de Camins, Canals i Ports - Nivell 3: Master
  • Enginyer Informàtic - Nivell 3: Master
05/08/2015 - PROCÉS DE CORRESPONDÈNCIA DEL TÍTOL OFICIAL D’ENGINYER GEÒLEG AL NIVELL MECES 3 (MÀSTER)

Tal com us varem informar el passat mes de maig, el procés de correspondència del Títol Oficial d’Enginyer Geòleg al nivell MECES 3 (màster) segueix curs establert.


01/10/2015 - Aprovació correspondència títols Pre-Bolonya - MECES

El passat divendres 25 de setembre, el Consell de Ministres va determinar "la correspondencia con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos siguientes: Ingeniero de MInas, Ingeniero Geólogo, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes. El nivel 3 de MECES se corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones".

Des de l'AEGCAT celebrem la tan esperada notícia

L'aprovació resta pendent de la seva publicació al B.O.E.
Un cop públicat, es podrà obtenir la correspondència del títol.
A l'apartat Correspondència títols trobareu més informació dels tràmits a seguir.
19/10/2015 - Publicació Acord de Ministres correspondència títols Pre-Bolonya - MECES

El 17 'octubre es va publicar al BOE núm. 249 la resolució del 1 d'octubre de 2015 de la Dirección General de Política Universitaria, per la publicació de l'acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel que es determina el nivell de correspondència al nivell del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Geòleg.
Tots els que esteu interessats en obtenir el certificat de correspondència podeu enllaçar a l'espai web de l'associació on expliquem els tràmits a realitzar:

23/06/2015 - Procés de reclamació perquè els Enginyers Geòlegs puguin optar a places en Administracions Públiques

El passat 20 d'abril, l'Ajuntament de Barcelona va publicar al D.O.G.C. - Núm. 7103, "ANUNCI sobre borsa de treball de la categoria de tècnic/a superior en enginyeria".

Alguns dels nostres companys Enginyers Geòlegs s’hi van inscriure i, inicialment, els van qualificar com a aptes. Al cap d’uns dies, però, se'ls va notificar que no podien optar a la borsa de treball donat que la nostra titulació no està inclosa al llistat de Tècnics Superiors en Enginyeria publicada pel Ministerio de Educación.

Des de l'Associació d'Enginyers Geòlegs s'han iniciat els tràmits per, en primer terme, reclamar a l'Ajuntament de Barcelona que accepti la inscripció a la borsa de treball dels Enginyers Geòlegs i, en segon terme, reclamar al Ministerio de Educación que inclogui l’Enginyeria Geològica al llistat oficial de Tècnics Superiors en Enginyeria.

Els Enginyers Geòlegs perjudicats per la decisió de l'Ajuntament de Barcelona han iniciat paral·lelament un procés de reclamació conjunta. Si algú de vosaltres es troba en la mateixa situació i s’hi vol afegir, us podeu posar en contacte amb l'Associació (aegcat@gmail.com).

Des de l’AEG seguim insistint en la necessitat de tenir el suport del màxim nombre de professionals de l’Enginyeria Geològica, per tal de representar-los i tirar endavant procediments com aquests, necessaris per al desenvolupament de la nostra professió a l’administració pública.

Seguim demanant doncs ajuda en la difusió de la informació de l’Associació entre els vostres contactes mitjançant el link aegcat.plisweb.com, on poden deixar les seves dades si estan interessats a formar-hi part i a ser informats puntualment de tots els procediments en curs.


16/11/2017 - Oferta de feina a TYPSA

TYPSA busca un enginyer geòleg que estigui acabant la carrera o llicenciat amb poca experiència per incorporar-lo a la plantilla de la delegació de Barcelona.

Interessats posar-se en contacte amb:

lbaro@typsa.es
https://www.typsa.com/

Create a free web site at www.plisweb.com